Autonivellant Epoxi

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
 Normalment revestiments de 3-4 mm. de gruix
 No anivellen el terra
 Paviments sense juntes
 Paviments anti-pols (porus tancat)