Formigó imprés

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
 S'aplica en capes de 7 a 20 cm. de gruix
 Resistencia d'un paviment de formigó
 Aspecte decoratiu
 Imitació a tipus de pedres
 Àmplia gama de colors