Microciments

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
 Normalment revestimients de 3-4 mm. de gruix
 No anivellen el terra
 Paviments sense juntes
 Acabat molt decoratiu
 Amplia gama de colors
 Possibilitat d'aplicació en paraments verticals
 Apte per calefacció amb terra radiant