Servicios

Obra pública

Executem totes les feines necessàries per a la urbanització de terrenys, des de el moviment de terres fins a la pavimentació definitiva, així com la dotació dels serveis (sanejament, aigua potable, enllumenat públic i xarxa de mitja i baixa tensió, telecomunicacions, etc.), i acabats com la jardineria, senyalització i mobiliari urbà.

Som especialistes en la reurbanització de zones habitades, compaginant les necessitats de les obres amb les dels veïns, intentant sempre minimitzar les molèsties que les obres causen de per sí a aquests.

El nostre àmbit d’actuació es centra a Catalunya, tot i que hem executat algunes obres a l’àmbit estatal.